طولانی‌ترین دوره آلودگی هوای سال با تهران چه کرد؟

 


 

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، هر ساله با شروع فصل سرما آلودگی هوا به دلیل شرایط جوی ایجاد می شود.
مسئولان امر نیز این موضوع را مطلع هستند و برای رفع آن تاکنون یک راه حل کلیدی پیدا نکرده اند.
یکی از راه حل های کلیدی رفع آلودگی هوا توسعه مترو است که دولت در این زمینه همکاری لازم را انجام نمی دهد و بودجه های لازم را تخصیص نمی دهد.
مریم نادری مدیر واحد پایش و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران  در خصوص آلودگی هوای چند روز پیش تهران گفت:‌ در فاصله 19 تا 29 آبان، کیفیت هوای تهران برای چندین روز متوالی در شرایط نامطلوب قرار داشت، بهگونه‌ای که بیشترین غلظت روزانه آلاینده ذرات معلق کمتر از 2.5میکرون در این بازه زمانی 2.3 برابر استاندارد میانگین روزانه بود و سپس با تغییر شرایط جوی و افزایش میزان ناپایداری جوی، شرایط کیفی هوا به سمت بهبودی تغییر پیدا کرد.
طی دوره مذکور در سال جاری، شهر تهران شاهد استقرار شرایط جوی پایدار، وقوع پدیده وارونگی دما  و به‌تبع افزایش قابل توجه غلظت آلاینده‌های هوا به ویژه ذرات معلق بود.
به گفته نادری،‌ سرانجام در روزهای 30 آبان تا 5 آذر، با افزایش میزان ناپایداری جوی، وزش باد نسبتا شدید و بارش برف و باران، شرایط برای بهبودی کیفیت هوا و برقراری کیفیت هوای مطلوب فراهم شد و شاخص کیفیت هوا 4 روز در شرایط سالمو 2 روز در وضعیت پاک قرار گرفت. شایان ذکر است، غلظت آلاینده‌های استفاده شده در این مطالعه مربوط به میانگین غلظت کل ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا بوده و همچنین داده‌های اندازه‌گیری شده در ایستگاه مهرآباد نیز به کار گرفته شده است.
اما طی دوره 11روزه متوالی آلودگی هوا مشخص شد که نوسانات غلظت ذرات معلق کمتر از 2.5میکرون با تغییرات سرعت باد رابطه معکوسی دارد. همانگونه که مشخص است، کاهش شدت باد در روزهای با غلظت بیشینه ذرات معلق و افزایش سرعت باد با روزهای با غلظت کمتر ذرات معلق هماهنگ بوده است.