درباره ما

ما باور داریم، ما می سازیم
 
ما چیزی را که به آن اعتقاد داریم، می سازیم. به همین علت است که فلسفه ما در NACO روی سه اصل اساسی استوار است: کیفیت، ایمنی و عاملیت یا کارکردی بودن. ما روی این چارچوب کار می کنیم و در آینده نیز این روش را ادامه خواهیم داد. 
فعالیت NACO در ایران و خارج از ایران انجام می شود و تمامی بخش های ایمنی را تحت پوشش دارد. امروزه NACO حداکثر سطح امنیت توام با زیبائی را ارائه می دهد. 
با تشخیص این که کیفیت و توسعه محصولات جدید عواملی بسیار مهم در حرفه می باشند، این شرکت در تحقیقات پیوسته سرمایه گذاری می کند تا محصولاتی ارائه دهد که با نیاز های مشتریان مطابقت داشته باشند. 
مهم ترین سرمایه شرکت منابع انسانی آن می باشند. افراد شرکت عمدتا بر اساس ارزش هایشان انتخاب می شوند به همین علت این شرکت در دنیای رقابتی امروزه رونق پیدا کرده است. 
امروز Naco اینجاست تا تفاوت را ایجاد کند، تلاش خود را ادامه دهد تا در دنیائی زیبا تر و ایمن تر سهیم باشد.