مدیریت زنجیره فروش

فروش به عنوان يك عامل اساسي در حيات يك سازمان از توجه خاصی بر خوردار مي باشد . در واقع فروش، رگ حيات سازمان، احيا كننده روند جاري و تسريع كننده روند رشد سازمان مي باشد.  

موفقیت ما در گرو رضایت مشتری است. این بدان معنی است که در توزیع محصولات شرکت مشارکت همه ذینفعان  شامل عمده فروشان ، خرده فروشان ، نمایندگان ،نصابان و مصرف کنندگان نهایی در بازار AM و نیز انبوه سازان ، موجب شکل گیری و تکوین فعالیت فروش می گردد.

 

تحقیقات بازار یابی جهت شناسایی انتظارات مشتری هوشیار ، تولید بر اساس نیاز بازار و ایجاد روشهای سیستماتیک در انبار داری ، لجستیک ، شبکه توزیع ، بسته بندی ، فروش ، تبلیغات ، بسته های انگیزشی فروش ، برگزاری سمینارهای تخصصی ، حضور در نمایشگاه های ملی و بین المللی وتکنیک های مدرن در بازار یابی و فروش ،  موجب گردیده تا جایگاه شرکت ناکو به عنوان یکی از برندهای موثر و تاثیر گذار در بازار قفل و یراق آلات ایران تثبیت گردد.