فرهنگ کاری گروه ابری

فرهنگ کاری در شرکت ناکو

فرهنگ کاری ما بر پایۀ سابقه­ 29 ساله گروه صنعتی ابری است این فرهنگ شالودۀ گسترش و توسعۀ مثبت این گروه صنعتی می­باشد.

تعهد به اصول و ارزشهایی که تا به اینجا به موفقیت این شرکت منجر شده، برای برتری رقابتی ما بسیار حیاتی است- به ویژه در بازار چالش انگیز صنعت. و همزمان با آن، درک مشترک اصول پایه­ای ما، رابطۀ بین تمام کارکنان را تقویت می­کند.

 

اصول پایه در شرکت ناکو

ما در مقام یک شرکت تولیدی در بخش صنعت قفل و یراق آلات ساختمانی ، برای بدست آوردن مقام اول در بازار ­از لحاظ فناوری، کیفیت و قیمت، تلاش می­کنیم. ارزشهای شرکتی و اصول مدیریتی ما نشان دهندۀ استانداردهای ما به خریداران، شرکاء و جامعه هستند.

در مقابل این پس زمینه، خط مش­هایی را بوجود آورده ­ایم که ریشه در ارزشها، اهداف شرکت، مدیریت و اصول کارکنانمان دارد. این اصول برای تمام کارکنان ما در تمام بخشهای سازمان لازم ­الاجرا می­باشند.

ارزشهای شرکت

 • سنت و فکر باز نسبت به تغییر

در مقام یک شرکت غیر وابسته و مستقل خانوادگی که بر مبنای 29 سال تجربه گروه صنعتی ابری پایه ­گذاری شده است، ویژگی کارهای ما اهداف و فعالیتهای طولانی مدت شرکت و نیز ارادۀ بوجود آوردن تغییرات مورد نیاز می­باشد.

 

 • جهت گیری به سمت موفقیت و تمایل به فعالیت

هدف ما این است که در میان بهترینها قرار بگیریم، و آنچه که تاکنون به انجام رسانده­ایم ما را مغرور نکند. این امر در تمایل تک تک کارکنانمان برای فعالیت مشهود است.

 

 • تعهد و مسئولیت

ما در کار با شریکان تجاری و همچنین در درون شرکت با همکاران خود، شرکائی قابل اطمینان هستیم، ما برای اعمال خود مسئولیت قائل می­باشیم و به موافقت نامه های خویش پایبندیم.

 

 • صداقت و قابل اطمینان بودن

ما پشتیبان جّو بلندنظری و اطمینان هستیم. و طبیعتاً در روابطمان با شرکاء تجاری و کارکنان، به شأن و مقام هر فرد احترام می­گذاریم.

اهداف شرکت

 • پیشتاز بودن در بازار

 علیرغم نوپابودن در صنعت قفل و یراق ، تلاش در جهت کسب جایگاه ممتاز در بازار ایران و خاور میانه ،و با تکیه بر تجربه 29 ساله گروه صنعتی ابری و از طرفی تلاش بی وقفه جهت حضور در بازارهای جهانی

 

 • رشد و توسعه

بالا بردن حجم کاری خود به منظور تقویت بیشتر وضعیت رقابتی خود در بازار

 

 • سود دهی

دستیابی به سود معقول به منظور تأمین بودجۀ توسعۀ شرکت و تضمین عدم وابستگی خود

 

 • کیفیت

جلب رضایت خریدارانمان با فراهم نمودن محصولات و فرایندهایی که در نتیجۀ نوآوری، توجه به قیمتها و کیفیت بوجود آمده ­اند

 

 • سرعت

تسهیل و بالا بردن کارایی تصمیمات و اقداماتی که اجرای صحیح و سریع را میسر می­سازند

 

اصول مدیریت

 • ارتباطات

مدیران ما به شکلی فعالانه ارتباط برقرار نموده، فراهم کنندۀ انتقادی سازنده هستند و خود نیز پذیرای انتقاد می­باشند. مدیران ما در هنگام پرداختن به مسائل نامطلوب نیز به همین میزان صریح هستند.

 

 • تصمیمات

مدیران ما راه حلهایی عملی می ­یابند، تصمیمات را روشن و صریح ساخته و آنها را به سرعت اجرا می ­نمایند. آنها مسئولیت کارهای خویش را به گردن می­گیرند و عذری نمی ­آورند

 

 • جهت دهی عملکردها

مدیران ما برای خود و کادر کارکنانشان استانداردهای بالایی وضع می­نمایند. ایشان هم کارکنان خود را به چالش می ­طلبند و هم به آنها قدرت و تواناییمی­دهند

 

 • الگوها

مدیران ما خود را به چشم الگوی روشنی برای کارکنانشان می ­بینند. ایشان بر کاری که باید انجام شود تأکید می­کنند، نه بر خودشان

 

 • بینشها

مدیران ما از آگاهی و قضاوت خوبی برخوردار هستند، و با افکار جدید خود الهام بخش کارکنانشان می­باشند

 

اصول کارکنان

 • همکاری

کارکنان ما به شکلی سازنده­ با مدیران، همکاران و شرکاء تجاری خود کار می­کنند. ایشان با وظیفه شناسی و قابل اطمینان بودن خود جّو کاری مثبتی را بوجود می­آورند

 

 • ابتکار شخصی و مسئولیت

کارکنان ما با ابتکار و فداکاری خود از اهداف شرکت پشتیبانی می­کنند. ایشان مایل به قبول مسئولیت و تفکر در ورای محدودۀ کاری خود هستند

 

 • ارتباط

کارکنان ما به شکلی فعالانه و به صورت مستمر و به موقع مدیران و همکاران خود را در جریان امور می­گذارند. ایشان از پرداختن به مسائل نامطلوب نیز هراسی ندارند

 

 • کیفیت

کارکنان ما وظایف خود را با سرعت و دقت به انجام رسانده و چه در محیط دفتری و چه در کاری .به نتایجی با کیفیت بالا دست می­یابند،

 

 • تمایل به یادگیری

کارکنان ما به شکلی مستمر در حال گسترش مهارتهای خود هستند. ایشان به نحوی مثبت به وظایف جدید و تغییرات واکنش نشان می­دهند.